SRC BELGESİ KURS KAYIT EVRAKLARI 

a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu

b) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Adli sicil kaydı (E-Devletten alınabilir.)

ç) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belge (E-Devletten alınabilir.)

d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

e) Sürücü belgesinin fotokopisi. 

En Değerli Hazine Sevdiklerimizdir